Passa el temps i l’obra d’Imapla ens segueix captivant per la seva bellesa i preciosa execució. Ara ens proposa un repàs de les estacions a través d’una il·lustració que aconsegueix reunir senzillesa i força visual. El cicle de les estacions ple d’amor i poesia que haureu de gaudir parant molta atenció a la càrrega simbòlica de les imatges.