El relat ubicat en diferents espais temporals començant per l’any 2023, ens parla d’una humanitat predestinada a desaparèixer, en un principi per un virus que només afecta els homes i posteriorment un altre virus que afecta les dones, en tots dos casos produint una mortaldat massiva.
Ambdós virus afecten clarament  la supervivència de la humanitat, ja que impedeix el fenomen de la reproducció. Per aquest motiu la humanitat es veu obligada a recórrer als viatges en el temps per assegurar aquesta supervivència.
Un relat,  que ens fa pensar en la sexualitat com a eina de supervivència i reproducció, amb molts tocs feministes, però també afloren sentiments i emocions que es troben per sobreviure en un món canviant i predestinat a morir. Tot i els seus constants salts en el temps el relat és ordenat i els personatges acaben lligant la seva acció i funció en l’argument de l’obra perfectament.
Premi Gran Angular 2023.