IOHANNES AMOS COMENIUS. Libros del Zorro Rojo 2018

Tenim aquí el primer llibre de coneixements (o informatiu, de no-ficció…com li volguem dir) de la història. Comenius, filòsof i pedagog, va escriure aquest llibre l’any 1658 amb una intencionalitat ben clara: ensenyar als infants la riquesa del món que els envolta. El primer llibre il·lustrat per nens i nenes descriu amb unes bellíssimes imatges i un ric vocabulari les escenes d’un món d’ahir, que ara podem fer servir com un llibre-joc per poder gaudir buscant tots els objectes i coses, i delitar-nos amb el vocabulari.