Quantes històries pot tenir la nit i, sobretot la lluna i les estrelles, i  les persones que les miren…
Amb senzills i breus poemes- que a vegades poden servir perquè algun nen o nena (i noi o noia) que envega la qualitat d’un company…i no s’adona que també altres envegen les seves- sàpiga que tots i totes en tenim.