El dret es pot definir com el conjunt de normes i lleis que hi ha en una societat. Totes les persones tenim una sèrie de drets (i de deures) només pel fet de néixer que ens protegeixen davant injustícies .

Tots i cadascun dels drets de la infància són irrenunciables i és per això que cap persona pot quebrantar-los o desconèixer-los sota cap circumstància.

Però malauradament, no a tot el món es respecten aquests drets, i encara hi ha nens i nenes que pateixen fam, que estan malalts i no tenen medicines, que no poden anar a l’escola, que treballen fent feines molt dures, que viuen en països on hi ha guerra…

Per aquest motiu, cada 20 de novembre se celebra a tot el món el Dia Universal del Nen, que a més de ser un dia de celebració, és un dia per donar a conèixer aquests drets i lluitar per la seva defensa i compliment, i per donar a conèixer la feina que realitzen moltes persones cada dia, perquè els infants tinguin un futur millor.

La Xarxa de biblioteques de Barcelona ha fet un llistat amb títols molt interessants que podeu recomanar als nens i nenes perquè coneguin quina és la realitat al món.

10 contes Sobre drets de l’Infant
Recursos per treballar a l’aula