Us proposem un monumental passeig per la història del cinema. 15 hores en 15 episodis per fer un repàs del que han estat els 125 anys d’imatges en moviment. Des de que els germans Lumière filmessin aquells 46 segons a la sortida d’una fàbrica mentre en sortien els obrers, el cinema ha esdevingut, sens dubte, una branca artística més; el setè art. Una sèrie per amants del cinema, però també per aquells que es vulguin iniciar en aquest terreny des d’una òptica més acadèmica i conèixer en profunditat la gran fàbrica dels somnis. Disponible a Filmin