21 d’abril de 2022

Dijous...POESIA!

 La casa
 
Ens protegeix i guarda el que hem sigut.
 
Allò que mai no trobarà ningú:
 
sostres on hem deixat mirades de dolor,
 
veus que han quedat, callades, en els murs.
 
La casa organitza el seu futur oblit.
 
De sobte, un corrent d’aire i una porta
 
que es tanca amb un cop sec com un avís.
 
Joan Margarit