22 de maig de 2020

«Educación lectora» una ressenya que fem al blog de l'escola de llibreria

Jiménez Pérez, Elena (coord.). Educación lectora. Madrid: Síntesis, 2018. 212 p. ISBN 978-84-9171-088-2. 21 €.

Educación lectora és un recull de vint-i-un estudis que volen presentar-nos el món de la lectura des de diferents perspectives. S’estructura en dos grans blocs: els primers capítols ens apropen a la lectura des d’una perspectiva externa, és a dir, des dels diferents escenaris que tenen la lectura com a eix principal, com ara les biblioteques. L’altre gran bloc s’endinsa en l’essència de la lectura, la comprensió lectora, l’ús que en fan els estudiants, les aproximacions i les estratègies.

Aquesta ressenya no vol ser un resum de les diferents contribucions per separat, sinó que pretén aportar una visió global de les aportacions del llibre sobre la lectura. Partim de la idea que la lectura va lligada a la ciutadania i a la democràcia, però hi ha grups de ciutadans que, ja sigui per factors cognitius, culturals, polítics, geogràfics o lingüístics es veuen exclosos d’una experiència lectora. La lectura juga un paper molt important per a la igualtat d’oportunitats educatives i culturals i és la competència per transformar, per formar-se. En definitiva, és una estratègia de potenciació i d’empoderament de la ciutadania.

Des de diversos casos pràctics, els autors ens ensenyen estratègies per treballar amb l’alumnat. A través de la lectura de Manolito Gafotas (treball de María Marco i Darío Bañón, p. 41-47), treballant des de la responsabilitat dels docents d’oferir a l’alumnat eines i coneixements aplicables a la seva realitat social; des de la importància de les bones traduccions (aportació d’Antonio José de Vicente-Yagüe, p. 49-57); des de les biblioteques, no com a construcció patrimonial sinó com a guardianes del coneixement (C. Mercedes Garcés, p. 71-74); des de l’ús de les TIC per ampliar les possibilitats de fomentar l’hàbit lector amb activitats més atractives, com la creació de booktrailers (Andrés Montaner i Carmen María López, p. 85-92); l’elaboració de rutes poètiques estudiant l’obra de l’autor relacionada amb el seu entorn (Àngels Gregori, p. 93-98), o treballant La casa de Bernarda Alba apropant l’obra a l’alumne d’una manera diferent, més atractiva, recolzant-se en la competència digital (M. Almudena Cantero, p. 109-116). Enrico Bocciolesi ens parla de la blended reading, o l’ús dels mitjans digitals per ampliar el text amb extensions multimèdia i deconstruir així la rigidesa tradicional del text i generar obertura (p. 99-108). «La literatura i la tecnologia es poden complementar i recolzar l’una en l’altra».

En un segon bloc ens endinsem en l’essència de la lectura, en la importància d’entendre el vocabulari i el domini d’habilitats morfosintàctiques, la comprensió del text i el domini de l’ortografia per tenir millor fluïdesa i comprensió lectora (Alicia Mariscal, p. 161-168). «Perquè el lector gaudeixi de la lectura ha d’entendre bé el text». D’aquí la importància de desenvolupar en els alumnes competències, habilitats i estratègies per esdevenir lectors capaços de comprendre, d’interpretar i de poder fer servir diferents suports.

Els docents han de trobar la manera d’aconseguir que els nens descobreixin un llibre i estimin la lectura. L’experiència ens diu que per aconseguir que un nen llegeixi, el docent ha de pensar en múltiples estratègies. La lectura i la comprensió van unides, però és vital que els espais lectors no siguin espais avaluatius. Es necessiten professors estratègics que ofereixin espais perquè els estudiants interactuïn llegint, comprenent i produint.

La lectura d’aquest llibre no és una lectura fàcil. En molts casos haureu de rellegir per captar l’essència de l’estudi, però val la pena. En finalitzar-lo, captes el que vol transmetre Elena Jiménez amb aquest recull, que és donar importància a l’educació lectora per aconseguir que els alumnes estimin la lectura.

Rosi Dos Santos
Mediatecària a l’Escola Pia Nostra Senyora
Membre de @elgoigdellegir

Nota. En aquest enllaç podreu fer un tast del llibre: https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710882.pdf


Podeu trobar l'article en el seu context original a: https://fima.ub.edu/edl/ca/educacion-lectora