22 de gener de 2020

Un de cada set infants no entén el que llegeix

Aquesta setmana comencem compartint un article que ens diu que un de cada set infants no entén el que llegeix. Fa esment a la importància de que els infants tinguin un bon acompanyament des de petits. Cal una bona escola i un bon acompanyament!

Nosaltres com a institució educativa i social treballem perquè aquest mitjà tan bàsic de comunicació, la lectura, estigui a l'abast de totes les persones i no representi una discriminació en cap situació. És per aquest motiu que promovem espais educatius i socials on acompanyem infants i joves (i adults) en risc d'exclusió. I ho fem treballant conjuntament des de les fundacions d'acció social, des de les escoles, des de Lleure Jordi Turull i des de molts altres espais on tenim presència escolàpia.

Gràcies a totes les persones que ho feu possible. Gràcies a totes les persones que amb la feina de cada dia feu que infants, joves i grans puguin llegir i entendre el que llegeixen i d'aquesta manera accedir a poder tenir una vida amb més oportunitats.