16 de maig de 2019

Dijous...POESIA!

RESPIREM POESIA

Aquesta setmana volem destacar el projecte que s'està fent a una de les nostres escoles : Nostra Senyora.

La poesia  com a “fet literari” però també com a reflexió sobre la mateixa poesia. 
A cada replà de l'escala (total 6) es presenten quatre poemes significatius que il·lustren les característiques de la poesia en una gradació que va del més immediat i sensible fins arribar a la reflexió pròpia de l´educació literària acadèmica. 
Del que es tracta és de “sentir la poesia” fer-la pròpia i aconseguir que ens parli i ens comuniqui. Més que una anàlisi literària, l´objectiu és deixar-se portar i desvetllar el gust per la poesia. 

A cada mural hi ha 4 sobres, on hi ha un poema que alumnes i professors poden  agafar i fer-lo seu. En el mateix mural hi ha un sobre més gran que porta per títol “comparteix”, en aquest els que vulguin podran compartir un nou poema, una reflexió personal sobre un poema concret, una obra artística que evoqui el poema, una experiència personal, un recitat, etc; Les experiències poden ser infinites...