30 de novembre de 2018

En cartellera: El veredicto

"El veredicto" amb el subtítol de la novel·la: La llei del menor, és una de les poques filmacions d'una narració que aconsegueix ser-ne fidel i no desdir el text extraordinari de Ian Mcewan. 

I això és així perquè és el mateix autor qui signa el guió de la pel·lícula que a més té, en el paper de la jutgessa Fiona una extraordinària Emma Thompson. La seva situació personal arrevatada per la feina. El seu dilema davant un menor...que és a punt de fer els divuit anys. Les pressions de la fe dels pares i...del noi? 

L'èxit del llibre s'hauria de veure reflectit en el públic del cinema, per més que no es tracti de passar l'estona sinó d'aprofundir en l'ésser humà i les seves decisions.