19 d’octubre de 2018

En cartellera: La aparición


El fet que origina aquesta historia és la veracitat o no d'una suposada aparició de La Verge a una noia. Multituds acudeixen acudeixen al lloc per curiositat o devoció. El Vaticà contracta un periodista no creient per assegurar la imparcialitat del veredicte sobre el que està passant. Tenim doncs una mena de thriller sobre un fet religiós, que desperta l'interés sobre tota mena de públic. Molt bona la interpretació de Vincent Lindon, l'investigador. Pot ser vista pels creients com una obra purament religiosa i pels escèptics com una atractiva reflexió de carácter social.