16 de novembre de 2017

Dijous...POESIA!

Un poema girat, un poema mirall i un poema cap per avall. Divertidíssima proposta de poesia d'avui al racó de la poesia.

Del llibre El circ de Salvador Comelles                                                              meuqrec sedagev eD
 
segtami selleb
 
stnemitnes sle rartsom rep
 
.roc le nerama sne euq

,restop, setlov sertlA
 
tnerefid tom le meuqrec
 
lanigiro aluarap al
 
.tatrebill amalc euq

oj ocrec èuq ...òreP
 
?starigpac sosrev stseuqa bma


)5002-4-92(
 

del llibre. Silvia Romero i Oelo

Pilar Jarque