2 de novembre de 2016

Tercera Jornada Literatura i Educació: Narrar el món a través dels contesAmb aquesta jornada pretenem obrir vies de reflexió i d’encoratjament als mestres i educadors de totes les etapes educatives per incloure la narrativa oral a les escoles i instituts; i fer emergir les diferents dimensions de la narrativa oral dins de l’àmbit literari.

Considerem que la literatura i la narrativa oral genera una relació empàtica que va més enllà de la identificació d'emocions, sentiments i la comprensió del món que els envolta. La pròpia resolució del conflicte i les decisions que comporten fan créixer al lector en aquest cas a través de la veu, que és la transmissora de la paraula i l’emoció.