6 de novembre de 2015

UNA SEGUNDA MADRE


El film té les maneres d'una comèdia costumista fresca i divertida, però la lleugeresa és aparent. Muylaert, la directora, demostra que un escenari injust pot condicionar la relació més  estreta (mare i filla).

Parla amb intel.ligència i sensibilitat de la lluita de classes. És una bona, comprensiva, crítica, lluminosa pel·lícula, magníficament interpretada.