19 de juliol de 2011

Manifest: Una biblioteca per a cada escola

Per moltes biblioteques!

Una Biblioteca per a cada escola